Dbanie o zdrowie pracownika to nie tylko opieka medyczna

Programy zdrowotne dla pracowników to już standard wśród benefitów oferowanych przez pracodawców. Inwestowanie w zdrowie pracownika przekłada się realnie na korzyści dla przedsiębiorstwa, zarówno wizerunkowe, jak i finansowe – firma zyskuje zdrowego, efektywnie pracującego, zaangażowanego pracownika.

Pakiety zdrowotne dla pracowników zawierają przede wszystkim dostęp do opieki medycznej, ubezpieczenia grupowe, dofinansowanie do kart sportowych czy akcje profilaktyczne. Co jednak w przypadku, gdy pracownik zachoruje? Inwestycja w abonamenty medyczne ułatwia dostęp do lekarza, ale rozwiązuje tylko część problemu i nie gwarantuje szybkiego powrotu pracownika do zdrowia. Dopiero skuteczna, dobrze dobrana i szybko podjęta farmakoterapia gwarantuje pracownikowi szybki powrót do pełnej efektywności.

Wydatki na świadczenia medyczne stanowią jedynie niecałe 40% wydatków Polaków z własnej kieszeni na zdrowie (dane za 2014 r. za rynekaptek.pl). Aż 60% tych wydatków to koszty leków i sprzętu medycznego. Realnym wsparciem dla pracownika jest połączenie pakietu opieki zdrowotnej wraz z odciążeniem finansowym w kosztach farmakoterapii. Nowoczesnym rozwiązaniem zapewniającym dodatkową refundację leków dla pracowników jest ubezpieczenie lekowe. Umożliwia pracownikowi uzyskanie dofinansowania do kosztów zakupu leków, zmniejszając jego odpłatność za leki na receptę – zarówno refundowane przez NFZ, jak i nierefundowane. Ubezpieczenie lekowe, oprócz dostępu do wielu leków na receptę, zapewnia również dostęp do często bardzo drogich, innowacyjnych terapii lekowych, które gwarantują pracownikowi lepsze efekty terapeutyczne.

Inwestycje pracodawcy w zdrowie pracowników, by efektywnie przekładać się na korzyści dla firmy, powinny kompleksowo odpowiadać na potrzeby pracowników. Kluczowe dla skuteczności programów ochrony zdrowia pracowników jest uwzględnianie wszystkich sfer dbałości o zdrowie: profilaktyki, dostępu do świadczeń medycznych, edukacji zdrowotnej oraz dofinansowania do zakupu leków.

Dowiedz się więcej o dodatkowej refundacji leków, pobierz folder Zdrowy obywatel, zdrowa Polska.