Inwestycja w zdrowie opłaca się

Starzejące się społeczeństwo, przepracowanie, choroby przewlekłe – to tylko niektóre z problemów, wpływające na osłabienie konkurencyjności polskich pracowników. Zdaniem Pracodawców RP konieczne są pilne zmiany
w podejściu do ochrony zdrowia, dzięki którym inwestycja w zdrowie obywateli długofalowo wpłynie na rozwój gospodarczy Polski. Platformą do dyskusji
o stanie służby zdrowia w kontekście gospodarki ma stać się organizowany
I Kongres Zdrowia Pracodawców RP, który odbędzie się w dn. 29-30 września 2016 w Warszawie.
– Dyskusja na temat ochrony zdrowia toczy się głównie w środowisku medycznym lub na linii środowisko medyczne – administracja państwowa. Czasami włączają się w nią sami pacjenci. Ale brakuje w niej głosu pracodawców, dlatego zainicjowaliśmy Kongres Zdrowia. Chcemy rzetelnie dyskutować ze wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia.– wyjaśnia Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli analizujemy wydatki na służbę zdrowia kompleksowo, środki wydawane na ten cel powinniśmy traktować jako inwestycję i to taką, która przynosi wielowymiarowe korzyści. Pracodawcom zależy na zdrowych pracownikach, którzy mają siłę i mogą efektywnie pracować. Według badania European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Health & Growth Compendium choroby przewlekłe mogą zmniejszać PKB poprzez spadek liczby osób na rynku pracy
i obniżenie produktywności nawet o 7 proc. Długoterminowo, w starzejącym się społeczeństwie, o pracowników będzie coraz trudniej. Tym ważniejsze będzie dbanie o ich zdrowie, aby jak najdłużej byli w stanie pracować i płacić składki, z których utrzymywany jest system.
Już dzisiaj szacuje się, że w roku 2035 udział osób po 65. roku życia w populacji wyniesie 23 proc., na ich leczenie NFZ przeznaczy 58 proc. swoich wydatków. Problem ten będzie narastał: luka w finansowaniu systemu ochrony zdrowia w 2060 roku może wynieść 2,6% PKB. Bez zwiększenia nakładów na system ochrony zdrowia, zwiększenia nacisku na profilaktykę, bez sięgnięcia po nowoczesne terapii
i technologie, nie będziemy w stanie sprostać wyzwaniom związanym z opieką nad starzejącym się społeczeństwem.

Innowacje dzięki sektorowi zdrowia
Obecnie wydatki na badania i rozwój wynoszą mniej niż 1 proc. PKB. Po 25 latach wolnego rynku w Polsce coraz trudniej naszej gospodarce jest konkurować jedynie niższymi kosztami pracy, coraz silniejsza jest potrzeba rozwoju opartego o wzrost efektywności pracy i nowoczesne technologie. Sektor ochrony zdrowia oparty
o nowoczesną farmakologię i innowacyjne wyroby medyczne, technologie związane z diagnostyką i leczeniem, może być motorem rozwoju gospodarczego.
Analizując dane OECD wydatki publiczne na ochronę zdrowia powinny wynosić co najmniej 6 proc. PKB. Według Pracodawców RP powinniśmy jak najszybciej osiągnąć ten poziom finansowania, ale nie traktować go jako wydatek, a inwestycję
w zdrowych obywateli, którzy będą w stanie pracować, a także inwestycję w potężną gałąź gospodarki, opartą o najbardziej zaawansowane technologie i innowacje. Jeżeli chcemy budować silną gospodarczo Polskę, najpierw musimy zadbać
o zdrowie obywateli.

O Kongresie
I Kongres Zdrowia organizowany przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej odbędzie się w warszawskim hotelu Sheraton, pod hasłem „Zdrowy obywatel, zdrowa Polska”. W warsztatach i spotkaniach Kongresu wezmą udział eksperci z zakresu medycyny, ekonomii oraz administracji publicznej. W trakcie dwudniowych obrad poruszymy tematy ważne z perspektywy państwa i obywateli. Głównym celem Kongresu jest pokazanie, że silna gospodarka może opierać się jedynie na zdrowym społeczeństwie.
Elementem wyróżniającym Kongres jest jego innowacyjna formuła, w której debaty plenarne są poprzedzone kilkumiesięcznymi pracami i dyskusjami grup eksperckich skupionymi na poszczególnych zagadnieniach. Następnie pierwszego dnia Kongresu będą one omówione, a kluczowe obserwacje i rekomendacje zostaną zebrane
w zwarte opracowanie i przedstawione w ramach debaty plenarnej drugiego dnia.
Organizatorem Kongresu są Pracodawcy Rzeczpospolitej RP, natomiast współorganizatorami: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Grupa LUX MED, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Polska Federacja Szpitali, Porozumienie Zielonogórskie, Pracodawcy Medycyny Prywatnej oraz dziennik Rzeczpospolita. Partnerem merytorycznym Kongresu jest Instytut Zdrowia i Demokracji.

 

25.08.2016