Łukasz Balwicki

GUM, Gdańsk

Doktor nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator kampanii edukacyjnych „Zawodniacy” i „Sfajerowani” współfinansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia i programów polityki antytytoniowej finansowanych z grantów Inicjatywy Bloomberga, w latach 2007-2009 specjalista w Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gdańsku, był Zastępcą Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego ds zdrowia publicznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ekspert współpracujący z WHO i The European Observatory on Health Systems and Policies, autor analiz ustawy o zdrowiu publicznym.