Krzysztof Chlebus

Gdański Uniwersytet Medyczny

W latach 2012-2014 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych, członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Fellow of the European Society of Cardiology, FESC), adiunkt Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego GUMed ds. ekonomizacji. Pełnomocnik Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego d/s Innowacji i Transferu Wiedzy, Prezes Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Instytutu Organizacji Uniwersytetu Gdańskiego, a także absolwent student Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie/University of Minnesota, Carlsson School of Management.

Jeden z realizatorów projektu Krajowego Rejestru Chorych z Hipercholesterolemią Rodzinną, projektów europejskich Heartronic oraz INTERREG IIIB. W przeszłości stypendysta rządu austriackiego (Uniwersytet w Innsbrucku), programu TEMPUS (Departament Echokardiografii Klinicznej i Eksperymentalnej oraz Klinika Kardiochirurgii w Thoraxcentre w Rotterdamie, Holandia) oraz Polish-American Foundation for Medical Education (Loyola University, Chicago, Illinois, USA). W kadencji 2007-2009 członek Zarządu Głównego i Sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.