Michał Czarnuch

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Adwokat, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym naciskiem na prawo farmaceutyczne (reklama produktów leczniczych, rejestracja, refundacja, wyroby medyczne), prawo medyczne, prawo reklamy, prawo europejskie i prawo konkurencji. Udziela wsparcia także w zakresie compliance w sprawach związanych z zarzutami korupcji (white-collar crimes).

Jest zaangażowany w doradztwo dla branż określanych jako sensytywne, w tym dla branży farmaceutycznej i FMCG (włączając produkty alkoholowe i tytoniowe), w zakresie dostępności działań reklamowych i promocyjnych, refundacji, spraw compliance i karnych, dystrybucji, znakowania oraz wytwarzania i kontroli jakości. Doradza w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi. Od początku brał udział w pracach nad ustawą refundacyjną, wielokrotnie uczestnicząc w dyskusjach prezentujących stanowisko branży, tworząc opinie i raporty na temat funkcjonowania ustawy oraz prowadząc liczne szkolenia i ogólnopolskie konferencje.

W zakresie prawa medycznego doradza w kwestiach związanych z systemami ochrony zdrowia, włączając w to finansowanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę oraz ubezpieczenia zdrowotne.