Piotr Daniluk

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej

Ukończył II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych. Absolwent Studiów Podyplomowych – Zarządzanie w Służbie Zdrowia, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Zdrowie Publiczne Organizacja i Zarządzanie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Autor i współtwórca systemu oceny ryzyka podmiotów leczniczych w ubezpieczeniach z tytułu OC Placówek Medycznych w PZU SA. Specjalista w zakresie definiowania i oceny rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pacjentów, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania wizytacji szpitali w celu oceny ryzyka medycznego on-site.
Dyrektor ds. medycznych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
Aktywny uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych. Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Współautor Standardów Medycyny Ubezpieczeniowej, rekomendowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Członek Biura ICLAM (International Committee for Insurance Medicine) oraz Rady Międzynarodowej EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security). Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, obecnie Prezes Zarządu Towarzystwa.