Małgorzata Gałązka-Sobotka

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego

Doktor ekonomii, wykładowca akademicki i trener, ekspert w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa i zdrowia publicznego. Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think tanku zajmującego się badaniami i analizami w ochronie zdrowia; Dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia, Wiceprzewodnicząca Rady NFZ; Przewodnicząca zespołu problemowego ds. kontraktowania świadczeń w Radzie NFZ; Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia; Wiceprezes Klastra Nowoczesna Medycyna. Autorka licznych artykułów i publikacji naukowych i eksperckich. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe i projektowe, kierowała projektami badawczymi finansowanymi ze środków MNiSW oraz rozwojowymi finansowanymi z UE. Integratorka ludzi i idei.