Ks. prof. dr hab.

Stanisław Dziekoński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Profesor nauk społecznych, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1986-1992 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Został wyświęcony na kapłana Diecezji Łomżyńskiej. Absolwent Wydziału Teologicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1999 r. otrzymał tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie katechetyki. Habilitację w zakresie nauk teologicznych uzyskał w 2006 r., a tytuł naukowy profesora nauk społecznych w 2014 r. W latach 2005-2008 był prodziekanem, a następnie w latach 2008-2012 dziekanem Wydziału Teologicznego UKSW. Od roku akademickiego 2015/2016 jest kierownikiem Katedry Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej na WNP UKSW. Rektor UKSW na kadencje 2012-2016 i 2016-2020. Jest członkiem licznych gremiów naukowych i doradczych, między innymi konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Komisji Wychowania Katolickiego oraz cenzorem przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP, członkiem Komisji Nauki i Innowacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Autor wielu książek i artykułów o tematyce pedagogicznej i teologicznej.