Grzegorz Dzik

Impel S.A.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Założyciel największej w Polsce grupy firm specjalizujących się w outsourcingu usług dla przedsiębiorstw i największego polskiego prywatnego pracodawcy. Główny akcjonariusz spółek giełdowych Impel S.A. (od 2004 Prezes Zarządu spółki) oraz Vantage Development S.A. (od 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej).

Pełni również funkcje:
Przewodniczącego Rady Zachodniej Izby Gospodarczej organizacji zrzeszającej dolnośląskich przedsiębiorców, fundatora Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf,
Przewodniczącego Rady Związku Pracodawców Dolnego Śląska, organizacja prowadzi swoją działalność na rzecz dolnośląskiego środowiska gospodarczego,
Wiceprzewodniczącego Rady Związku Pracodawców Polska Miedź; Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotne dla gospodarki,
Wiceprezydenta Pracodawców RP,
Przewodniczącego Rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”,
Członka Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,
Członka Rady Fundacji Kolegium Europy Wschodniej,
Konsula Honorowego Ukrainy we Wrocławiu.

Jego hobby to literatura, filozofia, psychologia oraz sporty zimowe.