Prof. dr hab. med.

Andrzej Fal

Narodowy Instytuty Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Andrzej Mariusz Fal urodził się we Wrocławiu. We Wrocławiu ukończył studia na Akademii Medycznej (1988) oraz na Akademii Ekonomicznej (1996). W 1993 roku obronił doktorat z medycyny (alergologia). W roku 2002 otrzymał stopień doktora habilitowanego. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, alergologii i zdrowia publicznego.
Obecnie jest profesorem i kierownikiem Zakładu Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, profesorem wizytującym Katedry Zdrowia Publicznego UM we Wrocławiu, kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSWiA w Warszawie. Pod jego redakcją ukazały się cztery podręczniki (dwa alergologii i dwa zdrowia publicznego) oraz dwa stanowiska eksperckie. Prof. Fal w 2006 roku założył i jest redaktorem naczelnym kwartalnika (Public Health Forum – dawniej „Alergologia INFO” (7 punktów MNiSW). Jest członkiem komitetów naukowych sześciu innych czasopism. W latach 1994-1996 był krajowym wydawcą (National Corresponding Editor) European Academy of Allergy and Clinical Immunology Newsletter. Opublikował w Polsce i za granicą ponad 300 prac z dziedziny alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego.
Prof. Fal jest dyrektorem naukowym projektu KnowHealth (www.knowhealth.pl). Z ramienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego był przez dwie kadencje członkiem Rady Nadzorczej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Był przedstawicielem Polski w European Medicines Agency (CAT) w Londynie. Przez dwie kadencje był Przewodniczącym Komitetu Europe and CIS w American Academy of Allergy Asthma and Immunology, członkiem zarządu światowego Stowarzyszenia Bronchologii (WBA), jest też członkiem innych polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Od 2014 roku jest Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. W roku 2015 został wybrany członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.
Odbył staże naukowe w National Heart and Lung Institute w Londynie, Uniwersytecie w Lund oraz w ramach stypendium Fulbrighta w Johns’ Hopkins University.