Olesia Frączek

Federacja Konsumentów

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Adwokat Warszawskiej Izby Adwokackiej- wykonująca zawód w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Karierę zawodową rozpoczynała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2001 roku. Od 2005 nawiązała współpracę z Federacją Konsumentów oraz z Biurem Rzecznika Ubezpieczeniowego jako ekspert, a następnie jako członek Rady Ubezpieczonych. Od 2010 roku Wiceprezes Federacji Konsumentów Rady Krajowej w Warszawie. W latach 2010- 2014 członek ECCG, w latach 2009-2011 wykładowca na SGH w Warszawie, WSE w Krakowie. Członek Rady Fundacji „Teraz Polska”, arbiter przy Radzie Reklamy. Autor licznych publikacji dotyczących zachowań konsumentów, przysługujących konsumentom praw.