Prof.

Marek Góra

Szkoła Główna Handlowa

Jest profesorem zwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z którą związany jest od 1984. Wykłada makroekonomię, ekonomię emerytalną, ekonomię pracy, ekonomię zdrowia oraz politykę gospodarczą i społeczną; w przeszłości także ekonometrię i prognozowanie. Jest również profesorem wizytującym w Kolegium Europejskim w Natolinie (od 2003). Prowadził swoje badania w London School of Economics, Erasmus University Rotterdam, Ifo Institute for Economic Research (Munich). W latach 1990-1997 był członkiem zarządu European Association of Labour Economists. W latach 1992-1993 pracował w Directorate for Education Labour and Social Affairs (OECD). Jest autorem wielu publikacji, głównie z zakresu ekonomii pracy i ekonomii emerytalnej. Jest współautorem projektu systemu emerytalnego wprowadzonego w Polsce w 1999. W różnych okresach doradzał w sprawach emerytalnych rządom i innym instytucjom w Polsce i za granicą. W 2014 wspólnie z grupą współpracowników założył Polską Grupę Emerytalną (PPG) zajmującą się szeroko rozumianymi badaniami i doradztwem w zakresie problematyki emerytalnej.