Członek Rady Programowej

Wojciech Górnik

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Wojciech Górnik, absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku Marketing i Zarządzanie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Projektem w Szkole Głównej Handlowej, Międzynarodowe Studia Podyplomowe w zakresie Metod Interwencji Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia z zakresu ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2009-2014 pełnił funkcję Kierownika Wydziału Koordynacji i Ewaluacji Programów współfinansowanych ze środków UE w Urzędzie Marszałkowskim woj. Mazowieckiego, gdzie oprócz zadań związanych z monitoringiem, ewaluacją, analizą wszystkich wyników kontroli i audytów (w tym wykonywanych przez Urząd Kontroli Skarbowej oraz Komisję Europejską) na poziomie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego odpowiedzialny był m.in. za optymalizację i projektowanie procesów w ramach systemu zarządzania i kontroli. Kierownik kluczowego projektu E-zdrowie dla Mazowsza dotyczącego informatyzacji 23 podmiotów leczniczych.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu procesami i projektami, przeprowadził także kilkaset kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
Wykładowca i trener m.in. w Szkole Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wyższej Szkole Bankowej.