Krzysztof Groyecki

Asseco Poland S.A.

Od początku swojej kariery jest związany z branżą IT. Pełnił funkcje zarządcze m.in. w takich firmach, jak PiK Systemy Informatyczne Gliwice oraz PiK-Net. Następnie objął funkcję Wiceprezesa Zarządu ComputerLand Zdrowie (1999-2001) oraz  Dyrektora Generalnego Sektora Opieki Zdrowotnej ComputerLand (1999-2005). Potem sprawował funkcję członka zarządu RUM IT (2004-2006) oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Opieki Zdrowotnej ComputerLand oraz Sygnity (2005-2008). Następnie był Dyrektorem Pionu Rozwiązań dla Opieki Zdrowotnej w ABG (2008-2010), a od 2010 Dyrektor Pionu Opieki Zdrowotnej Asseco Poland S.A. Ponadto, pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Clinika (2002-2003), Serum Software (2008-2010) oraz spółce 3S – Śląskie Sieci Światłowodowe (2007-2013).