Jerzy Gryglewicz

Uczelnia Łazarskiego

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, studiów podyplomowych z zarządzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikacji Najwyższej Izby Kontroli.
Obecnie Wykładowca i Lider Projektu MBA – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.
Były Zastępca Dyrektora ds. klinicznych Instytutu Reumatologii w Warszawie, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawy, Główny Specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami i Departamencie Kontroli Centrali NFZ.
Doradca firm audytorskich, konsultingowych, farmaceutycznych oraz towarzystw ubezpieczeniowych, autor wielu raportów i analiz dotyczących rynku medycznego.