Prof. dr hab.

Krystyna Gutkowska

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW