Prof. dr hab. med.

Wojciech Hanke

Zakład Epidemiologii Środowiskowej w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi

Konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia środowiskowego, zastępca dyrektora ds. naukowych i kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Odpowiedzialny za kontakty z WHO w dziedzinie zdrowia środowiskowego (National Contact Point).
Kierunki pracy naukowej:

  • Zagrożenia płodności męskiej i ciąży związane z pracą zawodową i ekspozycją środowiskową. Społeczno-demograficzne zagrożenia prokreacji.
  • Badania epidemiologiczne oceniające wpływ czynników środowiskowych na zdrowie dzieci.
  • Polskie badanie prospektywne kobiet w ciąży i ich dzieci (REPRO-PL) http://repropl.com.
  • Epidemiologiczne aspekty zapobiegania chorobom zawodowym i cywilizacyjnym związanym z pracą w ramach badań profilaktycznych realizowanych przez lekarzy medycyny pracy (populacja ok 12,5 mln osób; ok 4,5 mln badań rocznie).
  • Wpływ czynników środowiska pracy na zdrowie populacji pracującej. Prowadzenie Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.