Jolanta Jakóbczyk

Biuro Rozwoju Zasobów Ludzkich w Departamencie Zarządzania Personelem i Efektywnością w PKO Banku Polskim

W Banku jest odpowiedzialna m.in. za wizerunek pracodawcy oraz działania skierowane do pracowników wspierające ich pasje pozazawodowe, programy prozdrowotne i benefity pozafinansowe. Zarządza programami rozwoju kompetencji, ścieżkami kariery oraz procesami oceny pracowników.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zarówno w obszarze HR, zarządzania wiedzą w organizacjach, jak również w audycie finansowym. Pracowała w firmach konsultingowych takich jak: Arthur Andersen, Andersen Business Consulting oraz Deloitte. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończyła program MBA na Manchester Business School i University of Wales.