Barbara Jękot

Okręgowa Rada Aptekarskia w Krakowie

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Krakowie, a także Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmacji Collegium Medicum UJ w Krakowie. Posiada specjalizację I° z farmacji aptecznej.

Obecnie jest prezesem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Prowadzi wykłady dla studentów Wydziału Farmacji Collegium Medicum UJ. Specjalista w zakresie prawa farmaceutycznego i kodeksu etyki oraz zagadnień prawno-medycznych w ochronie zdrowia. Wielokrotnie nagradzana za swą działalność, m.in. odznaką „Zasłużonej dla Środowiska Aptekarskiego Małopolski”, „Laurem Aptekarskim” oraz „Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego”.