Barbara Jobda

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

Pielęgniarka onkologiczna, magister filozofii
Współzałożyciel oraz aktualny Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych.
Ponad 30 lat pracy w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, najpierw w charakterze pielęgniarki w różnych klinikach, następnie jako zarządzająca zespołem pielęgniarskim. Inicjator powołania specjalizacji z pielęgniarstwa onkologicznego oraz współautor programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek w tej dziedzinie.
Główne zainteresowania zawodowe to: opieka na pacjentem poddanym chemioterapii oraz radioterapii oraz profilaktyka nowotworów, szczególnie raka piersi i szyjki macicy.