Marcin Kędzierski

Data Techno Park Sp. z o.o.

Dyrektor w Data Techno Park Sp. z o.o. –  koordynatora jednego z najnowocześniejszych w Europie i największych w Polsce Medycznego Centrum Przetwarzania Danych (itQ Data Center). Obecnie odpowiedzialny za koordynację projektów strategicznych i sektorowych. W latach 2012-2015 piastował stanowisko Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W swoim portfolio posiada wiele innowacyjnych projektów, m.in. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1), System Statystyki w Ochronie Zdrowia czy Platforma e-learningowa e-Zdrowie.