Roman Kolek

Urzad Marszałkowski Województwa Opolskiego

Roman Kolek – wicemarszałek województwa opolskiego, posiada doświadczenie samorządowe, jak i na stanowiskach zarządzania w ochronie zdrowia. Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania ochroną zdrowia.
Pracował w ZOZ-ie w Strzelcach Opolskich – najpierw jako stażysta, potem lekarz anestezjolog i zastępca ordynatora, a następnie z-ca dyr.szpitala ds. medycznych. W latach 1999-2002 był Dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W 2002 roku został zastępcą Dyrektora Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych ds. medycznych, a od powstania Narodowego Funduszu Zdrowia pełnił funkcję zastępcy dyrektora Opolskiego OW NFZ.
Pierwsze kroki w samorządzie stawiał jako radny Powiatu Strzeleckiego I kadencji, zaś w latach 2003-2004 był radnym województwa opolskiego. Od 2010 r. zasiada w Zarządzie Województwa Opolskiego i od 2014r jest ponownie radnym województwa.
Jest mocno zaangażowany w sprawy ochrony zdrowia, m.in. w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków uczestniczył w realizacji Programu Racjonalizacji Antybiotykoterapii w podstawowej opiece zdrowotnej, a także brał udział w opracowywaniu zmian w polityce zdrowotnej państwa w ramach inicjatywy „Akademia Zdrowia 2013”.