Członek Rady Programowej

Adam Kozierkiewicz

JASPERS, Europejski Bank Inwestycyjny

Lider projektu opieka koordynowana, członek zespołu ds. zmian systemowych.