Jacek Krajewski

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie

Jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1996 roku zdobył specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej, ukończył także polsko-brytyjsko-amerykańskie szkolenie – Projekt Hope „Menedżerowie dla potrzeb reformy ochrony zdrowia w Polsce. W 2000 roku wspólnie ze współpracownikami założył Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców, którego został i pozostaje do dzisiaj Prezesem. Jest jednym z założycieli Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” – od początku był aktywnym członkiem ruchu społecznego oraz inicjatorem formy działania tej organizacji i jednym z jej liderów. Od 2003 roku działa we władzach Federacji a od 2010 roku pełni funkcję Prezesa FPZ. Od 2013 r. pełni funkcję Prezesa Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce będąc od 2008 roku członkiem Zarządu Głównego tego gremium. Jacek Krajewski uczestniczy w różnych gremiach opiniujących nie tylko akty prawne w ramach konsultacji publicznych ale także w inicjatywach związanych z wytyczaniem kierunków w jakich powinien rozwijać się system ochrony zdrowia w Polsce. Jedną z takich inicjatyw jest powstanie grupy eksperckiej „Akademia Zdrowia 2030”, która stworzyła opracowanie pod nazwą „System ochrony zdrowia w Polsce – diagnoza i kierunki reformy.