Członek Rady Programowej

Romuald Krajewski

Naczelna Rada Lekarska