Krzysztof Kurek

LUX MED Sp. z o.o.

Członek Zarządu ds. Medycznych, LUX MED Sp. z o.o.

Krzysztof Kurek jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończył także program „Zarządzanie i ekonomia technologii medycznych” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego) uzyskując tytuł MBA.

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku na Akademii Medycznej w Warszawie. W tym samym roku rozpoczął pracę w Klinice Gastroenterologii Centrum Onkologii w Warszawie, gdzie był zatrudniony do 2006 roku.

Z Grupą LUX MED związany jest od 2000 roku. Początkowo jako lekarz w CM LIM, następnie od 2006 Dyrektor ds. Rozwoju Technologii Medycznych. W 2009 roku został Dyrektorem Departamentu Medycznego Grupy LUX MED. Był odpowiedzialny m.in. za standaryzację i procedury w obszarze medycznym, edukację personelu medycznego i optymalizację kosztów medycznych. Od 2012 jest Członkiem Zarządu należącej do Grupy LUX MED spółki Endoterapia. W kwietniu 2013 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Medycznych LUX MED Sp. z o.o.

Krzysztof Kurek jest także autorem licznych publikacji z zakresu gastroenterologii i hepatologii.