Katarzyna Łakoma

Adwokat, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w latach 2009-2011 Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w BRPO.

W 2007 r. ukończyła aplikację sądową. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stypendystka Ministra Edukacji Narodowej (2000/2001), stypendystka Instytutu Praw Człowieka Katolickiego Uniwersytetu w Lyonie, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa międzynarodowego i praw człowieka (Maîtrise en Droit International et Droits de l’Homme), jak również odbyła studia podyplomowe z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka (DESS „Pratiques des Organisations Internationales et Droits de l’Homme”).

Odbyła szereg staży w międzynarodowych organizacjach pozarządowych (p. Avocats Sans Frontieres, Forum Refugees, German Technical Cooperation) oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu.

W latach 2004-2009 zatrudniona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach pilotażowego programu jako prawnik w warszawskim Biurze Informacji Rady Europy. W latach 2011-2015 członek Rady Ubezpieczonych przy Rzeczniku Ubezpieczonych.