Członek Rady Programowej

Małgorzata Lipowska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ukończyła II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych i medycyny pracy. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Wieloletni pracownik Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Od 2000 r. pracownik Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Od 2013 r. ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w International Social Security Association (ISSA). Wykładowca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.