Stanisław Maćkowiak

Federacja Pacjentów Polskich

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Ekspert d/s Logistyki i organizacji systemów w ochronie zdrowia. Od 27 lat rodzic córki chorej na rzadką chorobę metaboliczną. Współzałożyciel i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” (2000 r). Od tego czasu lat zajmuje się tematyką zdrowia publicznego, działając charytatywnie na rzecz polepszenia jakości świadczeń oraz pracą nad zmianami systemowymi dotyczącymi kompleksowej opieki chorych.
Inicjator i założyciel Federacji Pacjentów Polskich (FPP). Jest przewodniczącym porozumienia „Dialog dla Zdrowia” przy MZ. Powołany przez Ministra Zdrowia K. Radziwiłła w skład Zespołu do opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia.
Jet członkiem Zespołu do opracowania założeń do projektu ustawy o POZ oraz Zespołu ds. chorób rzadkich. Aktywnie pracuje na arenie międzynarodowej współpracując m.in. EPF, EURORDIS, ES PKU. Za zaangażowanie i działalność społeczną w pomocy chorym na rzadkie genetyczne choroby metaboliczne odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.