Członek Rady Programowej

Elżbieta Madajczyk

Warszawska Rada Pielęgniarek i Położnych

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Pielęgniarstwa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku. Posiada specjalizację z pielęgniarstwa społecznego, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Uczestniczyła w licznych konferencjach oraz szkoleniach związanych z organizacją ochrony zdrowia, doskonaleniem zawodowym, wdrażaniem systemu zarządzania jakością, prewencją zakażeń szpitalnych. Współpracowała z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim pełniąc funkcję przewodniczącej Koła Liderów przy ZG PTP. Wieloletni członek samorządu zawodowego, Od roku 2011 do chwili obecnej członek Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim związana od 1988 roku, początkowo jako pielęgniarka, później pełniąc kolejno role: Przełożonej Przychodni Przyszpitalnej, Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, Naczelnej Pielęgniarki Szpitala, a od stycznia 2011 roku Zakładowego Koordynatora Świadczeń Pielęgniarskich Położniczych i Obsługi Pacjentów.
Od dnia 24 listopada 2015 roku powołana na stanowisko Przewodniczącej Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych obecnej kadencji.