Zofia Małas

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarka dyplomowana, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (zdrowie publiczne), specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i epidemiologicznego.
Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach w dwóch poprzednich kadencjach samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Obecnie pełni funkcję Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Członek zespołów i komisji działających przy NRPiP, m.in. Komisji Prawa i Legislacji, Komisji Budżetowo-Finansowej, Zespołu ds. opieki stacjonarnej. Brała czynny udział w pracach Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia ds. opracowania sposobu ustalania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w ZOZ.