Waldemar Malinowski

Forum Szpitali Powiatowych

Wiceprezes Zarządu Jaworskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. Od marca 2013 roku Przewodniczący Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych, organizacji skupiającej szpitale powiatowe Dolnego Śląska. Inicjator i współzałożyciel  Ogólnopolskiego Porozumienia Szpitali Powiatowych. Od lipca 2016r. Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Jest autorem i współautorem wielu projekt ów związanych z funkcjonowaniem szpitali powiatowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce.