Wojciech Matusewicz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji od 2008 roku.
Lekarz II stopnia specjalizacji chorób wewnętrznych, farmakologii klinicznej i Organizacji Ochrony Zdrowia.
W 1977 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi, a w 1996 roku Menadżerskie Studium Podyplomowe z zakresu zarządzania zakładem opieki zdrowotnej.
Od 1997 roku do 2008 pracował na Akademii Medycznej w Łodzi (następnie na Uniwersytecie Medycznym).
W 1991 roku utworzył jako dyrektor placówki w ZOZ dla Szkół Wyższych w Łodzi Zakład Farmakologii Klinicznej z Oddziałem Klinicznym. W latach 1996-2001 pełnił funkcję Ordynatora Oddziału Klinicznego w tej placówce.
Od 1999 roku konsultant wojewódzki w dziedzinie farmakologii klinicznej.
W latach 2002-2008 był ordynatorem oddziału Wewnętrznego SZOZ Szpital im. E. Biernackiego w Pabianicach, później z-cą dyrektora ds. opieki zdrowotnej tej placówki.