Janusz Michalak

Termedia Sp. z o.o.

Redaktor naczelny czasopisma „Menedżer Zdrowia”. Termedia od 1993 r. ułatwia wszystkim zainteresowanym medycyną dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych. Termedia jest liderem w swojej branży, organizuje konferencje, sympozja, zjazdy i kongresy medyczne, jest także wydawcą czasopism i książek.