Prof. dr hab.

Jadwiga Mirecka

Wydział Lekarski Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

Urodzona 01.01.1939 w Katowicach.
Po uzyskaniu w 1963 dyplomu lekarza na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie podjęła pracę na tej uczelni i pozostała w niej do przejścia na emeryturę w 2010. W 1993 r. uczelnia została przemianowana na Collegium Medicum UJ. Kolejne stopnie naukowe to doktorat (1968), habilitacja (1975) i tytuł profesora w zakresie histologii (1996) oraz wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta w Katedrze Histologii do profesora nadzwyczajnego i kierownika Zakładu Dydaktyki Medycznej.
Od końca 2015 pracuje w Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako kierownik Katedry Nauk Morfologicznych.
Była członkiem komitetów wykonawczych kilku organizacji międzynarodowych związanych z edukacją medyczną (EMPE, AMEE ORPHEUS), członkiem krajowego Zespołu Ekspertów Bolońskich) oraz ekspertem MNiSW ds. Krajowych Ram Kwalifikacji i standardów kształcenia.