Prof. dr hab. n. med.

Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością

Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 2009 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2013 tytuł profesora nauk medycznych.

Obecnie kieruje Zakładem Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości w Katedrze Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełni również funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz przedstawiciela Polski w General Council Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (EASO).

Jest autorką lub współautorką ponad 150 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Do jej zainteresowań naukowych należy m.in. udział czynników psychologicznych w patogenezie otyłości oraz wpływ hormonów tkanki tłuszczowej na powstawanie powikłań otyłości.