Członek Rady Programowej
Prof.

Witold Orłowski

Akademia Finansów i Biznesu Vistula