Marcin Pakulski

Pulmonolog, specjalista zdrowia publicznego, absolwent studiów podyplomowych z zarządzania. W przeszłości dyrektor szpitali publicznych. W latach 2008-2014 związany zawodowo z Narodowym Funduszem Zdrowia. Początkowo do 2011 pracował na stanowisku wicedyrektora ds. medycznych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, następnie od roku 2011 do roku 2014 na stanowisku wiceprezesa ds. medycznych Centrali NFZ. Na latach 2014-2015  pracownik dydaktyczny CMKP w Warszawie. Obecnie wicedyrektor ds. medycznych American Heart of Poland S.A. Wykładowca Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie. Współautor rozwiązań związanych z opieką kompleksową w zakresie leczenia raka piersi, ran przewlekłych, kompleksowej opieki nad osobami w podeszłym wieku i niesamodzielnymi oraz opieki farmaceutycznej.