Anna Partyka-Opiela

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Radca prawny, Senior Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
Anna Partyka-Opiela jest doktorem prawa, świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance, prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w obszarze kontroli wewnętrznej, spraw spornych, audytów zgodności i audytów śledczych oraz projektów z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć.