Piotr Pobrotyn

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Od 10 lat kieruje Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, jednym z największych szpitali w Polsce. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. Medycznych i Marketingu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Zanim trafił do sektora publicznego był założycielem poradni specjalistycznych Citodent, którymi przez wiele lat zarządzał.
Należy do grona doradców Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP. Jest częstym uczestnikiem Sejmowych Komisji Zdrowia. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych, Zarządu Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, Konsorcjum Szpitali Wrocławskich, Towarzystwa Zdrowia Publicznego.
Od wielu lat jest także ekspertem w obszarze praktycznego zarządzania w ochronie zdrowia szczególnie obszarze controlingu i budżetowania w placówkach ochrony zdrowia.
Skuteczny menedżer i lekarz ze specjalizacją ginekologiczno-położniczą oraz specjalista zdrowia publicznego.