Marek Posobkiewicz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz studiów podyplomowych MBA Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Posiada specjalizację z medycyny morskiej i tropikalnej, organizacji ochrony zdrowia i chorób wewnętrznych. Pełnił służbę w Marynarce Wojennej jako lekarz dywizjonu, kierownik ambulatorium a następnie szef sekcji służby zdrowia. Przez wiele lat był krajowym specjalistą w dziedzinie medycyny hiperbarycznej przy Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Od wielu lat udziela porad lekarskich dla załóg statków znajdujących się na morzu w ramach międzynarodowego systemu Medical Radio. Lekarz konsultant Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujście. Wykładowca na szkoleniach i kursach medycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Trener i uczestnik szkoleń na międzynarodowych warsztatach ShipSan.
Działalność społeczna: Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Świnoujściu, Sędzia Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej, Sędzia Regionalnego Sądu Polubownego w Świnoujściu, koordynator ratowniczych służb medycznych polskich i niemieckich.
Od stycznia 2005 r. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Świnoujściu, od 2011 roku Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego a od sierpnia 2012 r. Główny Inspektor Sanitarny.
Biegle posługuje się językiem niemieckim i rosyjskim. W czasie wolnym od pracy pasjonuje się muzyką, sportem i podróżami.