Mirosław Przastek

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Inżynier elektronik pracujący od wielu lat w służbie zdrowia, głównie na stanowiskach technicznych, związanych ściśle z informatyką.
Posiadający szerokie doświadczenie po kilkuletniej pracy w korporacji farmaceutycznej na kolejnych stanowiskach, a także w korporacji dostarczającej zaawansowane narzędzia analityki biznesowej jako Business Development Manager. 10-letni staż pracy w Naczelnej Izbie Lekarskiej na stanowisku Dyrektora ds. Informatyki i Organizacji, 3-letnie doświadczenie na stanowisku Dyrektora NZOZ, a następnie Zastępcy Dyrektora Szpitala Klinicznego ds. Operacyjnych.
Obecnie Pełnomocnik Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ds. Kontaktów z Interesariuszami, przede wszystkim samorządami zawodowymi zawodów medycznych.