Wojciech Puzyna

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii, od ponad 30 lat lekarz położnik-ginekolog. Wielokrotnie nagradzany lider ochrony zdrowia – „Menedżer Ochrony Zdrowia” (2002, 2014), „Lider OSOZ 2009”, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Za zasługi w Ochronie Zdrowia i Odznaką „Zasłużony dla Warszawy”.
Po studiach, od 1977 r. pracował jako lekarz sportowy, uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej, później medycyny sportowej.
W 1982 r. został zatrudniony w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie jako nauczyciel akademicki.
2 stycznia 1992 r. wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Ginekologiczno-Położniczego przy ul. Żelaznej w Warszawie. W trakcie pracy w Szpitalu skończył studia magisterskie z zakresu zarządzania i marketingu.
Szpital pod jego kierunkiem staje się bardzo popularną, cenioną przez pacjentki placówką. W ciągu prawie 25 lat przychodzi tu na świat około 100 000 dzieci – zdecydowanie najwięcej w Warszawie i na Mazowszu.
31 grudnia 2012 r. Szpital został przekształcony w Spółkę, a Wojciecha Puzynę powołano na stanowisko Prezesa Zarządu.