Członek Rady Programowej

Paweł Pyka

Specjalistyczny Szpital im. Dr. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu