Adam Roślewski

Know How

Z wykształcenia lekarz, w dalszej karierze samorządowiec i menedżer ochrony zdrowia. Pełnił role Dyrektora Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, był Koordynatorem Pomorskiego Konsorcjum Zdrowia. Doradzał ministrom w trudnym  procesie reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Kształcił pierwszych członków Rad Nadzorczych przekształcanych placówek medycznych. Pionier instytucji „lekarza rodzinnego” w Polsce oraz przekształcenia podmiotów medycznych w spółki prawa handlowego.
Ponieważ działał i działa w ciężkich dla ochrony zdrowia czasach, z pasją rozwija działalność konsultingową. W 1992 roku powołał do życia firmę ZUK Know How Sp. z o.o., która od prawie 24 lat pomaga publicznym i prywatnym podmiotom leczniczym w rozwiązywaniu problemów zarządczych, organizacyjnych i finansowych. Przez te lata firma zrealizowała kilkadziesiąt audytów, programów naprawczych, strategii oraz wdrożyła je i pozyskała finansowanie na inwestycję i rozwój podmiotów leczniczych oraz samorządów.
W wyniku działalności doradczej powstała również sieć podmiotów ambulatoryjnych – Grupa Medyczna BC (obecnie EVOMED) oraz największa sieć szpitali w Polsce – Grupa Nowy Szpital, w której pełnił rolę wiceprezesa zarządu oraz przewodniczącego rady nadzorczej.