Andrzej Różycki

SAR PW Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Szczecińskiej na wydziale budowy maszyn i okrętów oraz podyplomowego Studium Menedżerskiego na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu zespołami serwisowymi w zakresie profesjonalnych systemów i instalacji sanitarnych, HVAC i chłodniczych.
Zdobywca certyfikatu ATS Uptime (Accredited Tier Specialist) nr 922 w obszarze serwisu infrastruktury technicznej na poziomie zarządzania bezpiecznym i niezawodnym funkcjonowaniem. Rzeczoznawca budowlany w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń obejmującej wykonawstwo w zakresie: wentylacji, klimatyzacji w tym instalacji klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczeń serwerowni o zyskach ciepła powyżej 1 kW/m2 oraz instalacji klimatyzacji specjalnej dla pomieszczeń czystych. Ekspert Pracodawców RP. Rzeczoznawca branżowy PZiTS w specjalności: wentylacja, klimatyzacja, instalacje specjalne w zakresie wykonawstwa. Członek Komitetu Technicznego KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineering Inc. USA).