Czy medycyna może być motorem gospodarki?

Zdrowie pełni jedną z najważniejszych ról w systemie wartości osobistych i społecznych. Wagę zdrowia w aspekcie wpływu na gospodarkę zaczęto doceniać już w XIX w. Ówczesny premier Wielkiej Brytanii Benjamin Disraeli stwierdził że: „zdrowie publiczne jest fundamentem, na którym spoczywa dobrobyt ludności i potęga kraju, a troska o zdrowie publiczne jest pierwszym obowiązkiem męża stanu”. Czy i w jaki sposób po 160 latach z okładem zmieniły się relacje pomiędzy zdrowiem, medycyną a gospodarką? Warto to rozważyć w aspekcie zdrowia jednostki i jego wpływu na wydajność pracy oraz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej jako ważnego działu gospodarki pod kątem bezpośredniego budowania wartości materialnych: usług, produkcji, inwestycji, zatrudnienia, wdrażania innowacyjnych technologii.