O kongresie

Powszechnie wiadomo, że ile trzeba cenić zdrowie ten tylko się dowie, kto je stracił. Ale po stracie zdrowia Polak dowiaduje się jeszcze wielu innych rzeczy – na przykład, że czas oczekiwania na zabieg to w najlepszym przypadku kilka miesięcy albo że szpital, w którym przebywa, nie posiada specjalistycznego sprzętu i konieczna jest operacja za granicą.

Dlatego leczenia wymaga przede wszystkim polska służba zdrowia. Od wielu lat trawi ją bowiem choroba przewlekła, dawno zdiagnozowana i posiadająca te same, powtarzające się objawy. Wciąż jednak brakuje specjalistów, którzy wdrożyliby zdecydowany i skuteczny program leczenia. I po to właśnie Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej organizują I Kongres Zdrowia pod hasłem „Zdrowy obywatel, zdrowa Polska”.

Chcemy, aby podczas debat panelowych zostały wypracowane konkretne rozwiązania systemowe, sformułowane rekomendacje mogące w znacznym stopniu usprawnić działanie kulejącej opieki zdrowotnej. Dlatego poszczególne panele postanowiliśmy pogrupować w trzech kategoriach – strategii, organizacji oraz spraw pacjenta. Efekty prac mają w założeniu prowadzić do zwiększenia jakości usług, poprawy komfortu pacjentów i tym samym lepszego zdrowia wszystkich Polaków.

A przecież zdrowi obywatele to zdrowa Polska! Nie ulega żadnym wątpliwościom, że kondycja polskiej gospodarki jest ściśle związana ze stanem służby zdrowia, która stanowi jedną z jej gałęzi. Daliśmy już temu wyraz podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego, kiedy jeden z paneli poświęcony był właśnie służbie zdrowia. Już wtedy wiedzieliśmy jednak, że ten temat jest tak obszerny, że w trakcie krótkiej dyskusji można jedynie zasygnalizować pewne kwestie, ale na rozmowę o konkretnych rozwiązaniach potrzeba o wiele więcej czasu. Dokładnie też pamiętam wrażenie, jakie zrobiła na mnie trwająca niemal pół godziny wyliczanka codziennych obowiązków biurokratycznych stojących przed lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Dlatego zdecydowaliśmy się na organizację I Kongresu Zdrowia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Chcemy i będziemy ze wszystkich sił dążyć do tego, aby rekomendacje wypracowane w jego trakcie stały się autentyczną receptą na lek, który postawi na nogi polską służbę zdrowia.

Andrzej Malinowski
Prezydent Pracodawców RP