Dodatkowa refundacja leków w programach zdrowotnych pracodawców

W krajach UE, w których dostępność leków jest lepsza niż w Polsce, obok publicznego systemu refundacyjnego, instrumentem popieranym przez państwa jest dodatkowa refundacja leków. Systemy dodatkowej refundacji są rozwijane z udziałem pracodawców mających świadomość, że zdrowie pracowników jest istotnym kapitałem, w który należy inwestować. Służą temu korporacyjne, grupowe i indywidualne, komplementarne ubezpieczenia zdrowotne. Korzyść z nich odnoszą wszyscy – pacjenci, system ochrony zdrowia, pracodawcy i państwo. Celem panelu jest opracowanie rekomendacji pracodawców, pracowników, pacjentów i ekspertów polityki zdrowotnej nt. warunków, jakie winien spełniać polski system ochrony zdrowia, by Polacy w jak największym stopniu mogli skorzystać z benefitów dodatkowej refundacji leków.