Innowacje w medycynie

W żadnej innej dziecinie nauki i życia innowacje nie są tak pożądane, jak w medycynie. Nowe leki, technologie, rozwiązania ratujące życie i poprawiające jego jakość są celem pacjentów, lekarzy, decydentów i dostawców nowoczesnych rozwiązań. Czy polskie rozwiązania w medycynie są innowacyjne? Między innymi na to pytanie odpowiedzą uczestnicy panelu dyskusyjnego i dokonają syntetycznej analizy w kontekście trendów europejskich i światowych. Celem debaty będzie również próba wypracowania zaleceń dla docelowego modelu wdrażania innowacji w obszarze medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania i perspektywy interesariuszy. Podniesiony zostanie również wątek wymiany informacji w obszarach: klinicznym, naukowym, edukacyjnym i zarządczym, na rzecz efektywniejszego implementowania innowacyjnych rozwiązań.